Kontrakt

 

Opstaldningskontrakt.

Gældende for Poulstrupvej 93, 9230 Svenstrup

 

 

Hestens navn:

 

Ejers Navn:

 

Adresse:

 

Tlf.nr:

 

Dyrlæge:

 

 

Opstaldning gældende på flg. vilkår:

 

Pensionsprisen betales månedsvis forud. Betaling efter sidste betalingsdag medfører et gebyr på 100 kr, som påføres næste måneds regning. Ridecentret forebeholder sig ret til at disponere over boksen såfremt pensionsprisen ikke er betalt senest 14 dage efter forfaldsdato.

 

Forudsat rettidig betaling påtager ridecentret sig ansvaret for:

 

At hesten bliver passet og fodret som anført på prislisten.

At dyrlæge bliver tilkaldt og ejer underrettet ved konstateret sygdom.

 

 

Hesteejeren forpligter sig til:

 

At holde hesten ansvarsforsikret.

At holde grime i forsvarlig stand.

At overholde de for ridecentret gældende regler.

At aflevere boksen i samme stand som modtaget. Dvs. udgifter udover alm. slitage påhviler hestens ejer ved fraflytning.

 

 

I øvrigt er flg. generelle forhold gældende:

 

At hesteejeren har gennemgået og godkendt de vilkår og forhold hesten opstaldes og lukkes ud på.

At opstaldningsprisen ikke omfatter udgifter til dyrlæge eller smed.

At hesten opstaldes for ejers egen regning og risiko i enhver henseende.

At ridecentret ikke påtager sig ansvaret for evt. sygdom samt hestens liv og førlighed, herunder skader som hesten måtte pådrage sig under opstaldning og pasning, ridning og udlukning.

At boksen ikke kan opsiges med kortere varsel end den sidste dag i måneden, med fraflytning den sidste dag i den efterflg. måned.

At al færdsel og ophold på ridecentret sker på egen risiko.

Ønsker man at supplere med eget tilskudsfoder skal man være opmærksom på den gældende lovgivning omkring dette. Der må kun suppleres med foder som ejendommen er godkendt til. Ved evt. overskridelse skal ejendommen holdes skadesfri.

Heste med staldfejl modtages ikke.

 

 

 

Aalborg d.________________ Hesteejer___________________________

 

 

Bemærkninger:________________________________________________